• Marc Schepers: kunst en engagement.

  1982 Croetsjov.jpg

   

  Marc Schepers (1952) is een kunstenaar die in de luwte van de op commerce gerichte kunstwereld al jarenlang werkt aan een intrigerend oeuvre. Op het einde van de jaren zeventig was hij samen met collega's Luc Tuymans en Leen Derks initiatiefnemer van een project rond 'volkskunst' waaruit enkele jaren later (1982) de 'auteursgalerie' Ruimte Morguen is gegroeid. Onlangs kwam ik in het bezit van zijn boek 'De uitvinding van de wereld' dat in 2014 is gepubliceerd onder de auspiciën van Cera. Hierin legt hij zijn werkmethodiek uit en die is behoorlijk imponerend en inhoudelijk gestoffeerd. Het boek gaat verder dan de traditionele beschrijving van een kunstenaarsloopbaan en dito illustraties van kunstwerken, het reflecteert de context waarin Schepers zijn oeuvre heeft opgebouwd. De opbouw is gebaseerd op een grondige kennis en kritische analyses van de maatschappelijke ontwikkelingen sinds de industrialisering en de weerspiegeling ervan in de kunsten. Maar bijzonder is dat Schepers zijn kennis deelt met de mensen die schuilgaan in het sociaal vangnet van de maatschappij.

   

   

    Chroesjtsov, Collage,1982

  Lees meer...

 • WESLEY MEURIS EN ZIJN DEFINITIE VAN KUNST

  The World's most Important Artists_07.jpg

  The World Most Important Artists, installatie 2007

   

  De wereld is chaos maar wordt door Wesley Meuris (1977, Lier) kraaknet geordend. Dat is alvast de indruk die ik krijg bij een bezoek aan zijn tentoonstelling in de galerie van Annie Gentils te Antwerpen. Zij investeert al jarenlang in de bekendwording van deze kunstenaar. En Meuris is stilaan een vaste waarde aan het worden die richting geeft aan het profiel van de hedendaagse (Belgische) kunst, zo blijkt ondermeer uit zijn recente tentoonstelling in het MAC (Musée des Arts Contemporains) gevestigd in de sité van Grand Hornu te Mons. Het fundament van zijn oeuvre steunt op een structuur van parameters en pure conceptuele kunst met een strakke verfijnde vormgeving en een verhaal dat de wereld tart. Kunst is voor Meuris een verzamelpunt van maatschappelijke culturele stromingen waarvan hij de complexiteit onderzoekt, erkent en opnieuw vorm geeft in een classificatiesysteem. Onderwerpen als "Sexual Orientation and Women Sports" en "Communication between Earth and Not Earth" bevestigen deze context. De uitvoering van deze werken voltrekken zich in een herkenbare maar neutrale vormgeving met een bevreemdende omslag. Een stijf surrealisme? Kunst die kunst in vraag stelt of beter en positiever: die de knoop probeert te ontwarren waarin het fenomeen kunst zich heeft genesteld als deel van een marketing systeem gegroeid in een kapitalistische omgeving.

  Lees meer...