• WESLEY MEURIS EN ZIJN DEFINITIE VAN KUNST

    The World's most Important Artists_07.jpg

    The World Most Important Artists, installatie 2007

     

    De wereld is chaos maar wordt door Wesley Meuris (1977, Lier) kraaknet geordend. Dat is alvast de indruk die ik krijg bij een bezoek aan zijn tentoonstelling in de galerie van Annie Gentils te Antwerpen. Zij investeert al jarenlang in de bekendwording van deze kunstenaar. En Meuris is stilaan een vaste waarde aan het worden die richting geeft aan het profiel van de hedendaagse (Belgische) kunst, zo blijkt ondermeer uit zijn recente tentoonstelling in het MAC (Musée des Arts Contemporains) gevestigd in de sité van Grand Hornu te Mons. Het fundament van zijn oeuvre steunt op een structuur van parameters en pure conceptuele kunst met een strakke verfijnde vormgeving en een verhaal dat de wereld tart. Kunst is voor Meuris een verzamelpunt van maatschappelijke culturele stromingen waarvan hij de complexiteit onderzoekt, erkent en opnieuw vorm geeft in een classificatiesysteem. Onderwerpen als "Sexual Orientation and Women Sports" en "Communication between Earth and Not Earth" bevestigen deze context. De uitvoering van deze werken voltrekken zich in een herkenbare maar neutrale vormgeving met een bevreemdende omslag. Een stijf surrealisme? Kunst die kunst in vraag stelt of beter en positiever: die de knoop probeert te ontwarren waarin het fenomeen kunst zich heeft genesteld als deel van een marketing systeem gegroeid in een kapitalistische omgeving.

    Lees meer...