• PLOOIEN IN DE TIJD

  LILI DUJOURIE: HEER EN MEESTER VAN ZICHZELF

  De musea van Gent (SMAK) en Oostende (MuZee) “pakken uit” met een selectie uit het omvangrijke oeuvre van Lili Dujourie (1941, Roeselare), het Museum voor Schone Kunsten (MSK) zorgt voor extra toets. Voor velen onmiskenbaar een ontdekking van formaat, voor de ingewijden een meer dan terechte bevestiging van een oeuvre dat kan weerstaan aan de uitdagingen van de internationale kunstscène. Een oeuvre dat is ontstaan als kanttekening bij de maatschappelijke ontwikkelingen van de laatste 50 jaar en ontegensprekelijk aansluiting vindt bij de structuren en uitbeeldingen van de laat middeleeuws schilderkunst. Want hoewel Dujourie tot op heden zelf niet heeft geschilderd, in de ware betekenis van het woord, heeft haar werk duidelijk affiniteiten met de schilderkunst in Europa. Een oeuvre dat zich bovendien heeft gevormd als zijnde zelfstandig zonder beïnvloeding van een kunstmarktdenken. Lili Dujourie is heer en meester van zichzelf en dat is te zien aan het concept van de tentoonstelling, sober, indrukwekkend en creatief.

  Lili Dujourie_S.M.A.K. 2015_photo Dirk Pauwels_(places devoted to the night).jpg

  Lees meer...

 • BIENNALE VAN VENETIË (Deel1)

  KUNSTENAARS ALLER LANDEN VERENIG U

  De lagune van Venetië wordt dezer dagen overspoeld door kunstenaars die kritische boodschappen uitzenden en kunsttoeristen die ze ontvangen. Maar een rode draad is moeilijk te trekken in de vaak uiteenlopende benaderingen die ons worden voorgeschoteld van een maatschappij in destructie. De oorlogen in het middenoosten en elders, de rol van de financiële vermogens in de wereldeconomie, de migratieproblemen en de gewelddadige teloorgang van ons leefmilieu zijn thema’s die aan bod komen. De rol van de kunst ‘an sich’en de kunstenaar als kritische observator worden er bevraagd. Ontdekkingen zijn er des te meer.

  Venetië2015 001.JPG

  Lees meer...