• Kunstproject: Façades et Intérieurs in Paraza (Frankrijk)

  Ik werd als onafhankelijk curator aangezocht om van 18 tot 28 augustus 2010 een kunstproject te realiseren in het Zuid-Franse plaatsje Paraza.

  Paraza, gelegen op een helling aan het bekende Canal du Midi, telt ongeveer vijfhonderd inwoners waarvan een deel niet fransen ( zeventien verschillende nationaliteiten!).

  De oorspronkelijke bevolking leeft(de) hoofdzakelijk van de wijnbouw.

  Onder de Parazanezen zijn er heel wat mensen die creatief bezig zijn (beeldende kunsten, literatuur, muziek, dans, enz.) De werking van de sociaal-culturele vereniging 'Le Pont'  heeft met de steun van de locale overheid voor een stimulans gezorgd in het culturele leven van Paraza.

  Facades flyers OK A5.jpgHet is deze vereniging die mij heeft aangesproken om dit jaar een project te realiseren  in navolging van de sinds een paar jaar georganiseerde manifestaties. Het uitgangspunt van het project dat ik voor ogen heb is aan Paraza een culturele betekenis te geven.

  Mijn concept voor dit kunstproject  wil de “ Façades et Intérieurs “ van Paraza benutten voor een artistieke ingreep. Met “Façades” wil ik Paraza ‘figuurlijk’ in de kijker zetten, anderzijds wil ik met “Intérieurs” het erfgoed van de gemeente openen. Beiden zijn onlosmakelijk met elkaar verbonden door een bescheiden culturele geschiedenis.

  Voor deze manifestatie doe ik beroep op 2 kunstenaars met wie ik vroeger werkte in mijn kunstencentrum New Reform (1970-78), en een aantal kunstenaars (uit Vlaanderen) die ik selecteerde in functie van het onderwerp en op basis van bepaalde inzichten en talenten die ik in hun werk heb waargenomen. Zij benutten schilderkunst, installaties, performances en andere conceptuele projectvormen, rekening houdende met bepaalde materiële beperkingen en omstandigheden. Zij verblijven in Paraza om de projecten af te werken en te installeren Ze worden daarbij opgevangen door locale bewoners, hiermede wordt het derde doel van het project, het sociaal weefsel versterken, gerealiseerd!

  Deelnemende kunstenaars: Francis Denys, Hervé Fischer, Jo De Smedt, Jan(us) Boudewijns, Alain Arias Misson, Nico Dockx, Kris Kimpe en Helena Sidiropoulos

  De evolutie van het project ter plaatse is te volgen op www.welkunst.skynetblogs.be

  Roger D'Hondt, tentoonstellingscommissaris

   

  Praktische informatie

  Paraza Ligt op 45 km van Carcassonne, 18 km van Narbonne, 35 km van Béziers en
  30 km van de Middellandse zee. Er is de oude kerk, de Fontaine Fraiche, een 16e eeuws kasteel (in privé bezit), en het eerste door Paul Ricquet (ontwerper van het Canal du Midi) gebouwde 'pont canal'. Te bezoeken via Google/Maps/ParazaFrance/StreetView. Contact ter plaatse: lepont.paraza@gmail.com

   

   “Façades et Intérieurs (Français)

   

  Comme curateur libre on m'a contacté pour réaliser, du 18 au 28 Août 2010, un projet artistique dans le village du Sud de la France, Paraza.

  Ce que je me suis posé comme objective avec ce projet c'est de donner à Paraza une signification culturelle.

  Paraza ,située sur une pente au bord du Canal de Midi, compte environs cinq cent habitants dont une partie qui ne sont pas d'origine Française. (dix sept différentes nationalités )

  Les Parazanais vivaient (vivent) principalement de l'agriculture viticole.

  Dans la population il y a pas mal de gens qui sont active dans des domaines créative et artistique (arts plastiques, littérature, musique, danse, etc. ).

  Les activités de l'association socio- culturelle « Le Pont », ensemble avec le support des autorités locales, ont stimulé la vie culturelle à Paraza.

  C'est cette association qui m'a demandé d'organiser un projet pour donner une  suite aux manifestations des années précédentes.

   

  Mon concept pour ce projet à Paraza est d'utiliser « Façades et interieurs » comme intervention artistique.

  Avec « Façades «  je veux donner à Paraza un visage. D'autre côté , avec «Intérieurs »j'ai l'intention d'ouvrier le patrimoine du village, que ça soit des bâtiments publique ou privé. Il y a aussi la possibilité de faire des projets en coopération avec des artistes locales.

   

  Peintures, installations, performances et autre projets conceptuelles peuvent être tenu en considération en tenant compte des circonstances et limitations matérielle.

  Les artistes ce préparent librement et ce chargent de la réalisation et finition de leurs oeuvres sur place.

  Ils séjourneront à Paraza  pour finaliser et installer leurs projets.

  Des Parazanais les hébergeront,  et avec ceci on réalise le troisième but de ce projet, «  renforcer  le tissu sociale »

   

  Les organisateurs ensemble avec les autorités locales donneront support matériel, publicité, réception, etc.

   

   

  Information Pratique

  Paraza, petit village, perché au bord du Canal du Midi, dominant la plaine de L' Aude ce situe à 45 km de Carcassonne, 18km de Narbonne, 35 km de Béziers et 30km de la Côte Méditerranée.

  Google/Maps/ParazaFrance/StreetView

  Contact: lepont.paraza@gmail.com

   

  Artistes invités : Alain Arrias Mison, Jan(us) Boudewijns, Francis Denys, Jo De Smedt, Hervé Fischer, Nico Dockx, Kris Kimpe, Helena Sidiropoulos.

   

    

   

  “ Facades and interiors”  (English Version)     

   

  As a freelance curator I have been asked to organise an artistic event from 18 to 28 August, in Paraza, a small village in the south of France.

   

  My objective in organising “Facades and Interiors” is to increase Paraza’s significance as a cultural centre.

   

  Paraza is a village which gently slopes down to the Canal du Midi and has a population of 500 people, some of whom have left their own country to enjoy the way of life that this part of France has to offer. In fact, there are 16 different nationalities in the village.

   

  Paraza residents have been principally involved in the production of wine which continues to the present day. There are also many residents involved in creative and artistic endeavours, such as painting, literature, music, dance and photography.

   

  The activities of ‘Le Pont’, the cultural association in the village, together with the support of the local council, has seen the cultural  life of the village blossom.

   

  It is Le Pont which has asked me to organise Facades and Interiors in August, which will continue the programme of events that started several years ago and which has a three-fold objective.

   

  My first objective, with Facades , is to give Paraza a public face.

   

  Secondly, with Interiors my aim is to lay bare the village heritage, whether that involves the public or private buildings.

   

  Painting, installations, performances and other conceptual projects could also be considered fore the event, taking into account the available time and resources. Artists will start their work before the event but will complete their pieces during the event. The artists will stay in Paraza, providing the third goal of the event – to strengthen the social fabric of the village.

   

   

  The organisers, together with the local council, will give practical support, generate publicity, sponsor the opening party and provide other help to make the event a success.

   

  Practical information

   

  Paraza, a small village beside the Canal du Midi, is 45 km from Carcassonne, 18km from Narbonne, 35 km from Béziers and 30km from the Mediterranean coast and beaches. Google/Maps/ParazaFrance/StreetView

  Contact: lepont.paraza@gmail.com

   

  Invited artists: Alain Arrias Mison, Jan(us) Boudewijns, Francis Denys, Jo De Smedt, Hervé Fischer, Nico Dockx, Kris Kimpe, Helena Sidiropoulos.