• Reconstructie vlot Roger Raveel

  In het Stedelijk Museum ’t Gasthuis van Aalst is het vlot dat Roger Raveel ontwierp om in 1971 te protesteren tegen de rechttrekking van de Leie gereconstrueerd. Het is er opgesteld tussen de schilderijen van de Leieschilder bij uitstek Valerius De Saedeleer. Die heeft als geboren Aalstenaar daar een eigen zaal.  De reconstructie heeft plaats naar aanleiding van de tentoonstelling “Van Provo tot nu, kunst in een sociale en politieke context”. In dezelfde tentoonstelling is eveneens de rechtspraak te zien van enkele grote opzienbarende censuurprocessen zoals naar aanleiding van Hugo Claus toneelstuk Masscheroen, Yoko Ono’n performance op het Experimenteel Filmfestival van Knokke (1968), de ‘penisgroet’ van Herman J Claes en de zaak rond de groep Kleenex. De documenten komen uit het archief van wijlen advocaat en assisenpleiter John Bultinck die er een erezaak van maakte deze processen te pleiten.

 • Van Provo tot nu, kunst in een sociaal politieke context

  Het Centrum Morele Dienstverlening en de stad Aalst organiseren de tentoonstelling ‘Van Provo tot nu, kunst in een sociaal politieke context’ in het cultuurcentrum De Werf en het stedelijk museum ’t Gasthuys te Aalst van 18 oktober tot 23 november 2008.

  Curator van de tentoonstelling is Roger D’Hondt. 

  Roger D’Hondt is in de zeventiger jaren bezieler van het avant-garde kunstencentrum New Reform (1970-1978). In 1978 organiseert hij het Performance Art Festival in de Beursschouwburg te Brussel. Hij wordt bekroond met de Robert Schuman Prijs (Metz, Fr.). Vervolgens is hij publicist in dagbladen (De Morgen) en kunsttijdschriften (o.a. Flash Art). In 1982 doet hij zijn intrede in de Aalsterse politiek. Hij is gemeenteraadslid en schepen. In 2006 verlaat hij het politieke toneel.

   Concept van de tentoonstelling

  Kunst heeft ontegensprekelijk een invloed op de maatschappij waarin we leven. Sinds het ontstaan van de Provo beweging heeft de kunstenaar zich nadrukkelijk gemanifesteerd op een terrein dat oorspronkelijk niet geacht werd het zijne te zijn: de sociale en politieke wereld.

  In bepaalde opzichten werd kunst zelfs een machtig wapen tegen de kleinburgerlijkheid van het volk: kunst als motor van nieuwe maatschappelijke ontwikkelingen en kunst als tegenkracht voor culturele afbraakpolitiek. 

  De tentoonstelling toont ons een beeld van wat kunstenaars in Vlaanderen sinds de Provo beweging aan maatschappelijke ideeën hebben opgewekt en hoe ze helaas ook zichzelf moe(s)ten verdedigen tegen de censuur ten einde hun artistieke vrijheden te vrijwaren. 

  In het cultuurcentrum De Werf voeren verschillende kunstenaars nieuwe werken uit en in het museum ligt de klemtoon op archiefmateriaal. Er wordt gefocust op een aantal projecten uit het verleden. Het archiefgedeelte bevat eveneens kunstwerken en filmmateriaal en een aantal nooit eerder getoonde documenten en films uit privéverzamelingen. In de marge wordt aandacht geschonken aan literatuur en muziek omdat de verwevenheid in de actie soms pertinent aanwezig is.

  De werken van kunstenaars uit de collectie van de het museum (Louis Paul Boon, Valerius De Saedeleer en Priester Daens) worden in het geheel betrokken. 

  Het tijdschrift ‘H art’ zal naar aanleiding van de tentoonstelling een (kunst)werk van Daniël Dewaele publiceren. 

  De opening heeft plaats op 18 oktober om 15 uur in het cultuurcentrum De Werf. Woordkunstenaar Vitalski, wiens voorstelling ‘Mijn leven met Leterme’ werd gecensureerd door het gemeentebestuur van Temse, zal als gast een toespraak houden. Irma Firma vzw, een groep kunstenaars zonder papieren rond Ann Van de Vyvere, verzorgt een performance ’Salle des pas Perdus’. Andere performances zijn mogelijk gedurende de tentoonstelling. 

  Trefwoorden

  Celbeton Gerard Alsteens ‘L’imitation du Cinéma’ Marcel Mariën Frans Pans Herman J. Claeys Free Press Bookshop John Bultinck Bom‘De penisgroet’‘daele’ Roland van den Berghe Interuniversitaire tentoonstelling VAGA Multimiljonair Panamarenko Happy Space Maker’ Hugo Heyrman Wout Vercammen, Wannes Van de Velde Masscheroen PvSK Roger Somville Marcel Broodthaers Drieghe‘Not For Sale Art’ A379089 Marcel Van Maele Mass and Individual Moving Roger Raveel‘Kempens Informatieblad’ Jef Geys Honest Graphics HAM Guy Mees‘Jij/Wij’‘Salto Arte’ Isi Fiszman Proka New Reform Ria Pacquée T.O.P. - office Kleenex‘I am You’‘Hit & Run’‘Actie Roerloos’ Venstergalerie’0110 Mark Schepers Frank JMA Castelyns De Stom dronken boot Zeemanshuis Sven ’t Jolle Apartheid Daniël Dewaele Christine Clinckx Ann Van de Vyvere Luk Berghe Johan van Geluwe e.a.

  Openingsuren van de tentoonstelling: van dinsdag tot vrijdag van 10u tot 12u en van 13u tot 17u en op zaterdag en zondag van 14u tot 18u. Gesloten op maandagen, 1 en 2 november en 11 november. De tentoonstelling is gratis toegankelijk. Er zijn rondleidingen voorzien voor scholen en andere geïnteresseerden.

  Voor meer informatie:

  Cultuurcentrum De Werf: 053 73 28 11  Museum ’t Gasthuys: 053 73 23 45 Roger D’Hondt: 0478.843136 Centrum Morele Dienstverlening: 053 77 54 44 of cmd.aalst@uvv.be: 

  De Provo jusqu’à présent. L’art dans un contexte social et politique. 

  Le ‘Centrum Morele Dienstverlening’ (‘Centre d’assistance morale’) et la ville d’Alost organisent ‘l’exposition ‘De Provo jusqu’à présent. L’art dans un contexte social et politique.’ au centre culturel ‘De Werf’ et au musée communal ‘t Gasthuys’ à Alost du 18 octobre jusqu’au 23 novembre 2008.

  Conseiller de l’exposition est Roger D’Hondt. 

  Roger D’Hondt est l’animateur du centre artistique avant-garde New Reform (1970-1978). En 1978 il organise à Bruxelles le Performance Art Festival. Le prix Robert Schuman (Metz, France) lui es accordé. Après, il publie dans le journal ‘De Morgen’ et dans des revues artistiques (Flash Art e.a.). En 1982 il commence une carrière politique à Alost. Il devient conseiller municipal et échevin. En 2006 il quitte la politique. 

  Concept de l’exposition 

  L’art influence sans aucun doute la société dans laquelle nous vivons. Depuis la naissance du mouvement PROVO, l’artiste s’est manifesté explicitement sur un terrain qui n’était pas considéré comme étant le sien: le monde politique et social.

  D’un certain point de vue, l’art devenait une arme forte contre la médiocrité du peuple: l’art devenait le moteur de nouveaux développements sociaux et l’art comme contrepoids contre la politique destructive de la culture. 

  L’exposition nous montre une image des idées sociales générées par les artistes dès le mouvement PROVO en Flandre et de la façon dont ils ont du se défendre contre la censure afin de préserver leurs libertés artistiques. 

  Au centre culturel ‘De Werf’ les artistes réalisent de nouvelles créations, tandis qu’au musée, l’accent est mis sur les archives et sur des projets d’antan. Plusieurs œuvres d’art, des film et des documents venant de collections privés sont exposés pour la première, et qui sait peut-être pour la dernière fois. En même temps la littérature et la musique sont présent. 

  Le périodique ‘H art’ publiera une œuvre de Daniël Dewaele à l’occasion de l’exposition.  

  L’inauguration a lieu le 18 octobre à 15 h au centre culturel ‘De Werf’. Vitalski, dont ‘Mijn leven met Leterme’ (‘Ma vie avec Leterme’) a été censuré par la commune de Temse, prendra la parole. Irma Firma asp, un group d’artistes sans papiers, au tours de Ann Van de Vyvere, présente ‘Salle des pas perdus’.

  D’autres performances seront possible pendant l’exposition. 

  From Provo * till now, Art in a socially political context.

  The ‘Centrum Morele Dienstverlening’ (‘Centre of Moral Services’) in conjunction with the city of Aalst is organizing the exhibition ‘From Provo till now, art in a socially political context’ in the Culture Centre ‘de Werf’ and the Museum ‘t Gasthuys in Aalst from 18th October till 23rd November 2008. Curator of the exhibition is Roger D’Hondt. 

  Roger D’Hondt is in the seventies the animator of the avant-garde art centre New Reform (1970-1978). In 1978 he organizes Performance Art Festival at the Beursschouwburg in Brussels, while at a later stage he becomes publicist for newspapers (De Morgen) and art magazines (ao Flash Art). The prestigious Robert Schuman price (Metz, France) is awarded to him. In 1982 he becomes active in the local politics in the city of Aalst and becomes a Municipality Council member and Alderman. In 2006 he steps out of the political arena.

  The exhibition

  Art has an unarguable influence on society. Since the founding of the Provo movement the artist has expressly manifested himself in an area which was initially not considered being his ‘cup of tea’; the social and political world. In certain aspects art became a powerful weapon against the lower-middle-class attitude of the people; art as an engine of new social developments and as a defence against cultural mismanagement.

  The exhibition shows us an image of what artists in Flanders have generated - since the Provo movement - towards some radical social ideas and how they had to defence themselves against the censure of the established elite for safeguarding their artistic freedoms. 

  In the Culture Centre ‘de Werf’ several artists display very interesting new works while in the museum ‘t Gasthuys emphasis is placed on archive material. The focus is on a number of projects from that roaring period. The archives part contain objects of art, documents and films of which a large number come from private collections which have never been put on display before. In addition some music and literature which are unmistakably related to the subjects can be admired as well.

  Especially for the exhibition the illustrated magazine ‘H art’ will publish (art) work of Daniël Dewaele. 

  The opening will take place on the 18th of October 2008 at 15:00 hours at the cultural centre ‘De Werf’. The honoured ‘artist with words’ Vitalski, whose show ‘Mijn leven met Leterme’ (‘My life with (Prime Minister) Leterme’) was censured by the municipality of Temse, will act as a special guest speaker. Irma Firma npo, a group of artists ‘without papers’ in support of Ann Van de Vyvere will perform ‘Salle des pas Perdus’ (‘Room of lost steps’). Other unannounced performances can be expected during the exhibition. 

  * Provo’ was a Dutch counterculture movement in the mid-1960's that focused on provoking violent responses from authorities using non-violent bait. Formed in 1965 in Amsterdam mainly younger people ventilated their thoughts through magazines, leaflets and gatherings. It was preceded by the nozem movement and followed by the more known hippie movement.

   In de marge

  In het kader van de tentoonstelling organiseert het Centrum Morele Dienstverlening twee graffiti workshops.

  Kunstenaar WAF zal de jongeren rond zich scharen, hen een aantal maatschappelijke thema’s aanreiken die ze kunnen uitdiepen en omzetten in beelden.

  Elke workshop omvat drie sessies van drie uur.

  De workshops vinden plaats in en aan het cultuurcentrum De Werf, Molenstraat 51 te Aalst op volgende dagen en uren: 

  Workshop 1 zaterdag 11 oktober van 16u tot 19u zondag 12 oktober van 14u tot 17u zondag 19 oktober van 14u tot 17u 

  Workshop 2 maandag 27 oktober van 16u tot 19u dinsdag 28 oktober van 14u tot 17u  woensdag 29 oktober van 14u tot 17u 

  De kostprijs bedraagt 10 euro per workshop. De eerste sessie is gratis. Het aantal deelnemers per workshop is beperkt tot 25.

  De educatieve werking van het Stedelijk Museum en De Werf slaat de handen in elkaar en koppelen een interactieve workshop aan de tentoonstelling 'Protestzanger(e)s(sen) gezocht!'. Op vijf dagen in november kunnen klassen deelnemen aan deze workshop met AntooN.

  LEZING  In het kader van deze tentoonstelling organiseert het Cultureel Centrum De Werf ook een lezing op dinsdag 4 november Onder de titel De leefwereld van jongeren - Jongerenculturen en -subculturen.