D'Hondt Roger

Freelance curator. Oprichter van het avant-garde kunstencentrum New Reform ( Aalst 1970-1978).  Laureaat zilveren medaille Robert Schuman (1978), uitgereikt door de ‘Association des Amis de Robert Schuman’, Metz, Frankrijk. Van 1973 tot 1975 medewerker aan het kunstencentrum van de Universitaire Instelling Antwerpen.

Curator van : “Theorie/informatie/praktijk” , performances en videokunst in de stedelijke academie (Proka) te Gent (1976), “Performance Art” in het Stadsarchiv te Kassel nav Documenta 6 (1977);  ‘Performance Art festival’ Beursschouwburg Brussel (1978), colloquium ‘Performance in Vlaanderen 1969 – 1979’ in opdracht van het Kaaitheater Brussel; 'Van Provo tot Nu, kunst in een sociaal politieke context ' Stedelijk Museum stad Aalst (2008); ‘in situ’ project ‘Facades et Interieurs” Paraza Frankrijk  (2010); ‘Tussenwereld’ hedendaagse kunst in Crematoria van Lochristi en Sint-Niklaas (2014); ‘Hugo Roelandt en New Reform, de Aalsterse connectie’, Netwerk Aalst (2016).  

Richt WelKunst op (2005) Archivaris New Reform Archief

Publicaties : in De Morgen, Flash Art (Milaan) +-o (Genval) andere kunsttijdschriften, boeken en websites

ENG

Freelance curator. Founder of the avant-garde art centre New Reform (Aalst 1970-1978).  Laureate silver medal Robert Schuman (1978), price distributed by the `Association of the Amis the Robert Schuman’ , Metz, France. From 1973  to 1975 employee to the art centre of the university of Antwerp.

Curator  ‘Theory/information/practice’ (exhibition, performances and video art) in the urban academy in Ghent (1976);  ‘Performance Art’ in the Stadsarchiv Kassel (Germany) during Documenta 6 (1977) ; `Performance Art festival’ Beursschouwburg Brussels (1978); the conference `Performance in Flanders 1969 – 1979’ for the Kaaitheater Brussels; ‘Van Provo to now’, art in a socially political context’ urban museum city of Aalst (2008); `in situ project `Facades et Interieurs’ Paraza France (2010), ‘Between Worlds’ today’s art in the crematoria of Sint-Niklaas and Lochristi; ‘Hugo Roelandt and New Reform, the connection’,

Publications : daily journal De Morgen, Flash Art (Milaan), +-o (Genval), books and other art illustrated magazines,  websites.

New project WelKunst (2005), Archivist New Reform files.